+
18 març 2020
  Es suspenen fins nou avís els terminis de cobrament dels següents impostos i taxes:  Impost sobre Vehicles de Tracció Me
18 març 2020
Licitació de la  concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic  del servei de bar del centre cívic de PAU. Ter
12 març 2020
OBERTA LICITACIÓ per adjudicar la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic de l’espai destinat a bar del Centr
7 febrer 2020
L'objectiu és obrir un canal de participació on pugueu avisar de manera fàcil i sense dilacions de les incidències que puguin afectar el
23 març 2020
SERVEI DE DEIXALLERIA TANCAT FINS A NOU AVÍS La present urgència sanitària, amb confinament de la població i mesures de protecció la
18 març 2020
LICITACIÓ CONTRACTE DE SERVEIS:  REDACCIÓ DEL POUM DE PAU Termini de presentació d’ofertes El  Reial Decret 463/2020, de 14 de
Des del 13 març 2020 fins al 30 març 2020
A partir d´aquest divendres 13 de març a l´Ajuntament de Pau no hi haurà servei presencial d´atenció al públic. Es recomana posposar
5 març 2020
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2020, va acordar APROVAR i donar conformitat a l’informe de seguiment
28 gener 2020
El proper dia 1 de febrer començarem a fer al nostre municipi la recollida selectiva de la fracció orgànica (FORM). Això vol dir que a p