+
30 novembre 2018
El Ple de l'Ajuntament de Pau, en sessió extraordinària del dia 26 de novembre de 2018, va acordar aprovar inicialment la relació detalla
7 agost 2018
RELI
Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions p
10 abril 2018
ReservaPlay Ja pots gaudir dels avantatges d’una nova modalitat de reserves i pagament dels abonaments i entrades als equipaments tant
8 maig 2019
Consulta tota la informació referent al casal d´estiu aquí
21 gener 2019
La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 15 DE GENER DE 2019, va aprovar APROVAR el Pla de De
28 setembre 2018
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2018, va aprovar inicialment el Pla municipal de Pre
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i