+
16 febrer 2018
L´Ajuntament de Pau ha dut a terme accions per augmentar el grau d´estalvi i eficiència energètica en tres edificis municipals: farmacio
14 agost 2017
L´Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d´equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament
28 juliol 2017
L´Ajuntament de Pau presta, entre d´altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i d´enllumenat públic. Per al finan
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
13 març 2017
Amb la finalitat d´augmentar el grau d´estalvi i millorar l´eficiència energètica en l´enllumenat d´edificis municipals, aquest Ajunt