+
22 abril 2016
Inscripcions obertes de l´1 al 30 de maig Cartell Casal d´Estiu Documentació inscripció
17 març 2016
Aquest Ajuntament ha dut a terme les obres de “Pavimentació d´un tram del camí vell de Pau a Palau-Saverdera”. Les obres han
11 abril 2016
El Ple Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 5 d´abril de 2016, va aprovar inicialment el Pla Intern d´Igualtat  de l´Ajunta