+
15 novembre 2017
L´ Ajuntament de Pau ha procedit a l´encàrrec de la Redacció del Pla Municipal de Prevenció d´Incendis Forestals. Per al seu finançam
14 agost 2017
L´Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d´equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament
28 juliol 2017
L´Ajuntament de Pau presta, entre d´altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i d´enllumenat públic. Per al finan
18 abril 2017
baners_prevencio_incendis_170x115
El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i
13 març 2017
Amb la finalitat d´augmentar el grau d´estalvi i millorar l´eficiència energètica en l´enllumenat d´edificis municipals, aquest Ajunt
11 octubre 2017
Obra: "REPARACIÓ DEL CAMÍ VELL DE PAU A PALAU I VILAJUIGA, FASE 2 - TRAM NORD" (Actuació inclosa dins el Programa específic de cooperac
14 agost 2017
L´Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de sega de vegetació herbàcia en 1 m. d´amplada a banda i banda dels marges de camins de