+
7 octubre 2019
Jazz postal_page-0001
30 novembre 2018
El Ple de l'Ajuntament de Pau, en sessió extraordinària del dia 26 de novembre de 2018, va acordar aprovar inicialment la relació detalla
7 agost 2018
RELI
Podeu consultar tota la informació accedint AQUÍ. Els empresaris i autònoms que vulguin establir contractes amb les administracions p
21 gener 2019
La Junta de Govern Local d’aquesta Corporació en sessió ordinària celebrada el dia 15 DE GENER DE 2019, va aprovar APROVAR el Pla de De
28 setembre 2018
El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2018, va aprovar inicialment el Pla municipal de Pre