El municipi

Vista del municipi

El municipi de Pau limita amb el municipi de Vilajuïga pel nord-oest, amb el del Port de la Selva pel nord-est, amb el de Palau-Saverdera per l´est, amb el de

Castelló d´Empúries pel sud, amb el de Peralada pel sud-oest i amb el de Pedret i Marzà per l´oest.
El terme municipal de Pau s´estén pels vessants meridionals de la Serra de Rodes, en contacte amb la plana al.luvial de la conca de la Muga, a la rodalia del desaparegut estany de Castelló, en contacte amb els Aiguamolls de l´Empordà.

El poble és a la zona de contacte entre la muntanya i la plana. El lloc és ja esmentat l´any 982. L´antic castell de Pau esdevingué centre de la baronia de Pau. El conjunt del municipi s´agrupa entorn de l´església i la plaça, i s´allarga pels camins que hi condueixen. Les cases, moltes d´elles de dues plantes i amb golfes o graners a la part superior, cellers coberts amb volta de pedra o de maó als baixos i terrasses adossades a les façanes sobre arcs de mig punt, conformen un conjunt de gran interès. D´altres han estat convertides en segones residències, al igual que moltes noves construccions que s´han realitzar els últims anys en les dues urbanitzacions del poble: l´Urbanització Els Olivars i l´Urbanització La Vinya. L´ampliació de la zona urbana ha comportat un progressiu però moderat creixement del poble i del nombre dels seus habitants en els darrers temps.L´activitat econòmica més important de Pau és l´agricultura, basada sobretot en els conreus de secà (cereals, blat de moro, farratges, olivera i vinya). El treball d´aquest dos últims, la vinya i l´olivera queda reflectit en la cooperativa agrícola. EMPORDALIA SCCL és en els nostres dies una de les cooperatives punteres de la comarca de l´Alt Empordà.En quan a ramaderia, el bestiar més representatiu és el vaquí i l´aviram, aquest sector i les activitats derivades de l´agricultura complementen l´economia agro-pecuària de Pau.La construcció és un altre dels aspectes econòmics importants. La incidència de la construcció es deu, en gran part, a la influència que rep dels propers centres turístics.

Video presentació municipi de Pau