Megalític

Barraca d’en Rabert (o de la Burana)

Dolmen del Coll del Bosc de la Margalla

Dòlmens de les Vinyes Mortes (I) i (II).