Òrgans de govern

Alcalde

Pere Maluquer Ferrer (JxP – JUNTS)

Junta de Govern

  • Alcalde: Sr. Pere Maluquer Ferrer (JxP – JUNTS)
  • Primer tinent d’alcalde: Sr. José Antonio García León (PAU HI GUANYA)
  • Segona tienta d’alcalde: Sra. Yolanda Meneses Pujol (JxP – JUNTS)

Periodicitat sessions Junta Govern

La Junta de Govern Local de l´Ajuntament de Pau celebrarà sessió ordinària cada mes, l’últim dimarts, i amb horari flexible, en el Saló de Sessions de l’Ajuntament. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el segon dia hàbil següent, a la mateixa hora. Així mateix, a criteri de l’Alcaldia, a la qual es faculta, la periodicitat assenyalada podrà modificar-se quan la convocatòria coincideixi amb períodes de vacances i festes de Nadal.

Ple

  • Pere Maluquer Ferrer (JxP – JUNTS)
  • José Antonio García León (PAU HI GUANYA)
  • Yolanda Meneses Pujol (JxP – JUNTS)
  • Jordi Pavón Serra (JxP – JUNTS)
  • Josep Besa Montenegro (SGdP – AM)
  • Miquel Macau Serrat (SGdP – AM)
  • Raquel Isern Ruiz (SGdP – AM)

Règim sessions del Ple

El Ple de l’Ajuntament de Pau celebrarà sessió ordinària cada dos mesos, l’últim dimarts del segon mes, a les 20,00 hores al saló de sessions de l’ajuntament. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a l’agost i desembre podran modificar-se els dies en que s’hagin de celebrar. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dimarts hàbil, a la mateixa hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.

Convocatòries

A partir de l´exercici 2017, les convocatòries de les sessions de Ple es publicaran a la Seu Electrònica de l´Ajuntament de Pau. Hi podeu accedir fent click aquí:

Convocatòries 2017


Convocatòries 2015


Convocatòries 2016

Delegacions de competències a favor de regidors/es

 Pere Maluquer Ferrer (JxP – JUNTS)

Àrea de relacions institucionals, governació, medi ambient, protecció civil i seguretat

 José Antonio García León (PAU HI GUANYA)

Àrea de serveis al territori, esports, joventut i lleure

 Yolanda Meneses Pujol (JxP – JUNTS)

Àrea de serveis a les persones, hisenda i recaptació

 Jordi Pavón Serra (JxP – JUNTS)

Àrea de serveis a la promoció econòmica