Edictes

Exercici: 2021 Bop: 32-0 Edicte: 1194 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitva del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 21-0 Edicte: 642 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació del calendari de cobrança per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 582 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2020
Exercici: 2021 Bop: 12-0 Edicte: 278 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10021 AJUNTAMENT DE PAU - Modificació de la composició de la Comissió de seguiment del POUM
Exercici: 2020 Bop: 248-0 Edicte: 9889 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2020
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8871 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, any 2020
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8129 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació del II Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Pau (2020-2023)
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8087 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7979 AJUNTAMENT DE PAU - Licitació de la concessió administrativa per a l'ús privatiu del domini públic del servei de bar del centre cívic de Pau