Edictes

Exercici: 2019 Bop: 230-0 Edicte: 9461 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient núm. 4/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9125 AJUNTAMENT DE PAU Anunci de sol·licitud de devolució d'una fiança
Exercici: 2019 Bop: 222-0 Edicte: 9031 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8637 AJUNTAMENT DE PAU Anunci d'aprovació inicial de l'Inventari general de béns i drets de l'Ajuntament
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8609 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació definitiva del preu públic d'utilització del servei d'acollida matinal
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8596 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 187-0 Edicte: 7543 AJUNTAMENT DE PAU Anunci d'aprovació del Padró de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) corresponent a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7435 AJUNTAMENT DE PAU Anunci de creació i composició de la Comissió Especial de Participació i Democràcia Activa
Exercici: 2019 Bop: 184-0 Edicte: 7434 AJUNTAMENT DE PAU Anunci de creació i composició de la Comissió de seguiment del POUM
Exercici: 2019 Bop: 174-0 Edicte: 7126 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació del preu públic d'utilització del servei d'acollida matinal