Edictes

Exercici: 2020 Bop: 177-0 Edicte: 6413 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació del padró de l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE) corresponent a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 161-0 Edicte: 6065 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d'exempció de taxes i impostos per a la rehabilitació de façanes
Exercici: 2020 Bop: 157-0 Edicte: 5891 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5306 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 2/2020 de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 145-0 Edicte: 5303 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva dels preus públics del casal d'estiu
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5152 AJUNTAMENT DE PAU - Contractació de personal laboral temporal per substitució pel procediment de màxima urgència
Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4500 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4348 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4310 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d'exempció de taxes i impostos per a la rehabilitació de façanes
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3787 AJUNTAMENT DE PAU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019