Edictes

Exercici: 2020 Bop: 33-0 Edicte: 1161 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva preus públics per utilització pistes de pàdel
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 819 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 537 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació Padró Exaccions Municipals, exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 536 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació Padró IVTM, exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 456 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 359 AJUNTAMENT DE PAU - Inici del procediment d'adhesió al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 121 AJUNTAMENT DE PAU - Contractació urgent de personal per substitució
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10224 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 245-0 Edicte: 10214 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'aprovació preus públics per utilització pistes de pàdel
Exercici: 2019 Bop: 242-0 Edicte: 10043 AJUNTAMENT DE PAU Edicte d'informació pública de sol·licitud de llicència urbanística en sòl no urbanitzable