Edictes

Exercici: 2022 Bop: 176-0 Edicte: 8114 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació del padró de l'IAE de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 7983 AJUNTAMENT DE PAU - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Pau de 23 d'agost de 2022, de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, curs 2022/2023 (Convocatòria BDNS 646869)
Exercici: 2022 Bop: 167-0 Edicte: 7727 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 8/2022
Exercici: 2022 Bop: 163-0 Edicte: 7695 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2022 Bop: 157-0 Edicte: 7412 AJUNTAMENT DE PAU - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 136-0 Edicte: 6403 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 136-0 Edicte: 6402 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits núm. 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5528 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits 6/2022 i 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5443 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació de la modificació de les tarifes del preu públic per l'ús dels equipaments municipals
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 5040 AJUNTAMENT DE PAU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021