Edictes

Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5528 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdits 6/2022 i 7/2022
Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5443 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació de la modificació de les tarifes del preu públic per l'ús dels equipaments municipals
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 5040 AJUNTAMENT DE PAU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 107-0 Edicte: 5039 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 3/2022 de modificació de crèdits
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4555 AJUNTAMENT DE PAU - Delegació de les funcions d'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4747 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació dels padrons fiscals d'IBI Urbana i Rústica, exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3904 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3903 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 89-0 Edicte: 3901 AJUNTAMENT DE PAU - Nomenament de personal laboral fix
Exercici: 2022 Bop: 84-0 Edicte: 3621 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva d'un projecte