Edictes

Exercici: 2022 Bop: 9-0 Edicte: 113 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació per a 2022
Exercici: 2022 Bop: 1-0 Edicte: 11282 AJUNTAMENT DE PAU - Delegació de funcions de l'alcalde
Exercici: 2021 Bop: 250-0 Edicte: 11205 AJUNTAMENT DE PAU - Contractació de personal laboral temporal per acumulació de tasques
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 11100 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 11021 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2021
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10907 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 243-0 Edicte: 10705 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10325 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 7/2021 de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 235-0 Edicte: 10305 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 6/2021 de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 228-0 Edicte: 10032 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificacio de crèdit núm. 8/2021