Edictes

Exercici: 2023 Bop: 18-0 Edicte: 544 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12122 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 10/2022 de modificació de crèdits
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 12014 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu d'estabilització d'una plaça del grup C1 i una plaça del grup C2
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11999 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11738 AJUNTAMENT DE PAU - Calendari de cobrança per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 231-0 Edicte: 10710 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2022
Exercici: 2022 Bop: 213-0 Edicte: 9760 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient núm. 9/2022 de modificació de crèdits
Exercici: 2022 Bop: 200-0 Edicte: 9236 AJUNTAMENT DE PAU - Licitació de la concessió administrativa per a l'ús privatiu del domini públic del servei de bar del centre cívic de Pau
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 9068 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva del Projecte d'adequació i millora de l'enllumenat públic i instal·lacions per a l'estalvi energètic i reducció de la contaminació lumínica a Pau
Exercici: 2022 Bop: 192-0 Edicte: 8633 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 9/2022