Edictes

Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8871 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, any 2020
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8129 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació del II Pla Intern d'Igualtat de Gènere de l'Ajuntament de Pau (2020-2023)
Exercici: 2020 Bop: 215-0 Edicte: 8087 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 213-0 Edicte: 7979 AJUNTAMENT DE PAU - Licitació de la concessió administrativa per a l'ús privatiu del domini públic del servei de bar del centre cívic de Pau
Exercici: 2020 Bop: 205-0 Edicte: 7606 AJUNTAMENT DE PAU - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de 13 d'oactubre de 2020 de l'Ajuntament de Pau, de convocatòria d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar curs 2020/2021 (Convocatòria BDNS 529013)
Exercici: 2020 Bop: 202-0 Edicte: 7486 AJUNTAMENT DE PAU - Modificació de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7465 AJUNTAMENT DE PAU - Delegació de competències a favor de regidors/es
Exercici: 2020 Bop: 201-0 Edicte: 7462 AJUNTAMENT DE PAU - Nomenament dels nous tinents/es d'Alcaldia
Exercici: 2020 Bop: 196-0 Edicte: 7237 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la concessió d'ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material escolar, any 2020
Exercici: 2020 Bop: 195-0 Edicte: 7168 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2020