Edictes

Exercici: 2020 Bop: 128-0 Edicte: 4500 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4348 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 124-0 Edicte: 4310 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de les bases per a la concessió d'exempció de taxes i impostos per a la rehabilitació de façanes
Exercici: 2020 Bop: 114-0 Edicte: 3787 AJUNTAMENT DE PAU - Exposició pública del compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3457 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació dels padrons de l'IBI Urbana i Rústica, exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3432 AJUNTAMENT DE PAU - Exposició pública de la modificació dels preus públics per al casal d'estiu
Exercici: 2020 Bop: 108-0 Edicte: 3430 AJUNTAMENT DE PAU - Modificació del calendari de cobrança en període voluntari per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 89-0 Edicte: 2735 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació del Pla de desplegament d'una xarxa de fibra òptica FTTH (Fiber to the Home) al nucli urbà de Pau
Exercici: 2020 Bop: 68-0 Edicte: 2261 AJUNTAMENT DE PAU - Inici de l'expedient de cessió gratuïta de drets funeraris a favor de l'Ajuntament
Exercici: 2020 Bop: 67-0 Edicte: 2281 AJUNTAMENT DE PAU - Règim dedicació parcial d'un membre de la corporació