Edictes

Exercici: 2020 Bop: 67-0 Edicte: 2281 AJUNTAMENT DE PAU - Règim dedicació parcial d'un membre de la corporació
Exercici: 2020 Bop: 57-0 Edicte: 2024 AJUNTAMENT DE PAU - Convocatòria elecció jutges de pau titular i substitut
Exercici: 2020 Bop: 54-0 Edicte: 2048 AJUNTAMENT DE PAU - Licitació de la concessió administrativa per a l'ús privatiu del domini públic del servei de bar del centre cívic de Pau
Exercici: 2020 Bop: 49-0 Edicte: 1828 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació inicial de l'informe de seguiment del PAES
Exercici: 2020 Bop: 33-0 Edicte: 1161 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva preus públics per utilització pistes de pàdel
Exercici: 2020 Bop: 25-0 Edicte: 819 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 537 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació Padró Exaccions Municipals, exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 536 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació Padró IVTM, exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 16-0 Edicte: 456 AJUNTAMENT DE PAU - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
Exercici: 2020 Bop: 14-0 Edicte: 359 AJUNTAMENT DE PAU - Inici del procediment d'adhesió al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua