Informació al contribuent

Lloc i horari de pagament

Ajuntament de Pau

c. Rei, 2

De dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dimarts de 16 a 19 hores

Calendari Fiscal 2021
Tribut Període de pagament Data càrrec banc rebuts domiciliació
Impost vehicles tracció mecànica De l’1 d’abril al 31 de maig 15 d’abril de 2021
Taxa escombraries
Taxa cementiri
Taxa residus jardineria
Impost Béns immobles urbana De l’1 de setembre a l’1 de novembre 15 de setembre de 2021
Impost Béns immobles rústica
Impost activitats econòmiques De l’1 d’octubre al 30 de novembre 15 d’octubre de 2021