Any 2019

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2019

  • L’Ajuntament de Pau presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2019, d’import 36.878,10€.
  • L´Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d´equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d´import 755,20 €.
  • L´Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia a banda i banda dels marges de camins de titularitat municipal. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, d´import 1.100,00 €.

CAMPANYA DEL PLA A L' ACCIÓ, ANY 2018-2019

L’Ajuntament de Pau ha adquirit i instal.lat un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics al Carrer Sant Pere del municipi.

Per al finançament d’aquesta actuació es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins la Campanya del Pla a l’Acció, any 2018-2019, d’import 4.150,97€.

SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I PREVENCIÓ D´INCENDIS FORESTALS

L´Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de manteniment de la franja de protecció perimetral de la urbanització “Els Olivars”. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, d´import 3.102,84 €.