Any 2020

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2020

  • L’Ajuntament de Pau presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2020, d’import 36.878,10€.
  • L´Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d´equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d´import 755,20 €.
  • L´Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia a banda i banda dels marges de camins de titularitat municipal. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d´import 1.100,00 €.