Any 2020

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2020

  • L’Ajuntament de Pau presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2020, d’import 36.878,10€.
  • L´Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d´equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d´import 755,20 €.
  • L´Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia a banda i banda dels marges de camins de titularitat municipal. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020, d´import 1.100,00 €.

SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA PER AJUNTAMENTS (PM07), ANY 2020

Anualment l´Ajuntament de Pau dur a terme tallers de gimnàstica per a la gent gran, amb la finalitat de fomentar un envelliment actiu de la població. Per a la realització d´aquesta activitat es compta amb la col.laboració de Dipsalut – Organisme de  Salut Pública de la Diputació de Girona.

SUBVENCIÓ PER FINANÇAR DESPESES DERIVADES DEL FUNCIONAMENT ORDINARI DEL CONSULTORI LOCAL, ANY 2020

Dipsalut –  Organisme de  Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l´Ajuntament de Pau una subvenció d´import global 1.794,11€, amb destí al finaçament de despeses derivades del funcionament ordinari del Consultori Mèdic Local.

SUBVENCIÓ PER AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE SOCORRISME A LES PISCINES D'ÚS PÚBLIC DE TITULARITAT I/O GESTIÓ MUNICIPAL (Pt15), ANY 2020

Dipsalut –  Organisme de  Salut Pública de la Diputació de Girona, ha concedit a l´Ajuntament de Pau una subvenció d´import global 3.314,47€, amb destí al finaçament de despeses derivades del servei de socorrisme contractat per la piscina municipal de Pau durant el període d’obertura de la temporada d’estiu 2020.