Any 2021

SUBVENCIÓ GABINET DE PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER RECONSTRUCCIÓ DEL CAMÍ DE FONTANELLES

 • L´Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de “Reconstrucció del camí de Fontanelles”.  Pel seu finançament es disposa d´una subvenció concedida pel Gabinet de Presidència de la Diputació de Girona, d´import 18.000 €.

SUBVENCIÓ FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL, ANY 2021

 • L’Ajuntament de Pau presta, entre d’altres, els serveis de caràcter obligatori de neteja viària i enllumenat públic. Per al finançament d’aquestes actuacions de competència municipal es disposa d’una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultura 2021, d’import 36.878,10€.
 • L´Ajuntament de Pau ha procedit a la renovació d´equipament i programari informàtic de les oficines municipals. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, d´import 776,24 €.
 • L´Ajuntament de Pau ha procedit a la sega de vegetació herbàcia a banda i banda dels marges de camins de titularitat municipal. Per al seu finançament es disposa d´una subvenció concedida per la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021 d´import 1.100,00 €.
  • L´Ajuntament de Pau ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona, dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2021, per al finançament de despeses culturals, d´import 6.507,90 €.

  SUBVENCIÓ DIPSALUT PER A DESPESES D'INVERSIÓ EN ELS CONSULTORIS LOCALS (SACI), ANY 2021

  • L´Ajuntament de Pau ha adquirit un electrocardiograma per al consultori local. Pel seu finançament es disposa d’una subvenció concedida per Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’ import 1.241,46 €.

  SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS, ANY 2021

  • L’Ajuntament de Pau ha dut a terme els treballs de manteniment de la franja perimetral de protecció contra incendis forestals de la urbanització “Els Olivars”. Per al finançament d’aquesta actuació es diposa d’una subvenció concedida per part de la Diputació de Girona d’import 3.867,75 €.

  SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE CONDICIONS I ESTILS DE VIDA, ANY 2021

  Enguany s’han dut a terme xerrades informatives sobre la Covid_19 a l’Escola de Pau i també s’ha creat i dinamitzat un Espai Jove per als joves i adolescents del municipi. Per al finançament d’aquestes activitats es diposa d’una subvenció concedida per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 1.260,00 €

  SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS DE LLUITA I CONTROL DE PLAGUES URBANES, ANY 2021

  • L’Ajuntament de Pau esta duent a terme actuacions per a la lluita i control de plagues urbanes, concretament: insectes, mosquit tigre i rosegadors. Per al finançament d’aquestes actuacions es diposa d’una subvenció concedida per part de Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, d’import 2.512,39 €