20 de febrer i 3 de maig, festes locals del 2023

El Ple de l’Ajuntament de Pau va aprovar, per unanimitat, establir com a festes locals pel 2023, el dilluns de carnaval, dia 20 de febrer, i el dimecres 3 de maig, diada de la Santa Creu.