Ajuts per a l’adquisició de llibres de text i material escolar

L’Ajuntament de Pau té la voluntat d’ajudar a les famílies del municipi a l’escolarització dels fills i filles, afavorint la igualtat d’oportunitats en educació i avançant en cohesió social. Per això, es vol mantenir la campanya per a la concessió d’ajuts econòmics individuals per a l’adquisició de llibres de text i material escolar per al curs 2021/2022.

Els ajuts van destinats a aquelles famílies empadronades al municipi amb fills en edat d’escolarització obligatòria, que cursin educació infantil, ensenyament primari o ensenyament secundari ( fins a 4t d’ESO) de les escoles de primària i de l’Institut. L’import concedit correspondrà al 20 % del total del cost d’adquisició de llibres de text i material escolar del curs, amb un màxim de 100,00 euros per alumne/a.

El període per sol·licitar l’ajut és del 13 de setembre de 2021 i fins l’1 d’octubre de 2021, ambdós inclosos, i es podran presentar electrònicament a través de l’apartat: http://www.pau.cat/seu-electronica/tramits/. I de forma presencial al Registre General de l’Ajuntament de Pau, en horari d’atenció al públic, de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. ( amb cita prèvia al Telèfon 972530058).

 

Es poden consultar les bases i descarregar-se la sol·licitud aquí: