APROVACIÓ DEFINIVA PROJECTE URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL CARRER LLOP