Calendari de cobrança del 2022

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 14 de desembre de 2021, va prendre aprovar el calendari de cobrança de l’exercici 2022.

 

Més informació