DECRET ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS