Desbrossada i neteja d’un tram de la llera del Rec Samort

Pau ha iniciat els treballs de neteja i manteniment del Rec Samort, al seu pas pel costat del cementiri.

Els treballs de desbrossat i retirada de sediment tenen per finalitat la millora de la capacitat hidràulica de la llera, amb la retirada de bardissa i canyar que havien proliferat a l’interior, i la retirada de sediments que representaven un obstacle pel pas de l’aigua i per tant, un risc hidràulic a la zona. L’actuació que s’està desenvolupant, es realitza de forma selectiva, respectant espècies de vegetació autòctona.

 

La neteja, que compta amb l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, inclou un tram de tots dos costats de la llera de 545 metres de longitud i 6 metres d’amplada mitjana, entre el  camí del Canal i el camí de Fontanelles, uns terrenys de domini públic hidràulic i fora de l’àmbit d’espais protegits.