Es suspenen temporalment les obres de la nova depuradora

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha suspès temporalment les obres del projecte constructiu del sanejament i depuració de Pau i els Olivars fins que Endesa realitzi la connexió al subministrament elèctric.

L’empresa constructora, a través del director d’obra i responsable del contracte, ha sol·licitat a l’ACA la suspensió temporal total de les obres set dies abans que acabés el contracte. El motiu és que Endesa no ha realitzat l’alta del subministrament a la planta ni la instal·lació dels comptadors i, per tant, fins que no es disposi de connexió elèctrica a la depuradora no es podrà iniciar la fase de proves de funcionament de les instal·lacions. També el tècnic gestor del contracte i el cap del Departament de Projectes i Obres han sol·licitat la suspensió en els mateixos termes que el director d’obra.

Davant la petició, l’ACA ha accedit a aturar temporalment l’execució del contracte i dels contractes vinculats a partir del 30 de juliol de 2022.