Ferm compromís del municipi amb la Carta Europea del Turisme Sostenible al Cap de Creus

El passat mes de desembre es va conèixer que per part d’EUROPARC, entitat que agrupa els parcs naturals europeus, s’havia aprovat la candidatura del Parc Natural del Cap de Creus per obtenir el distintiu CETS (Carta Europea del Turisme Sostenible). Aquest distintiu compromet a les institucions, organismes, empreses, entitats i població a assolir objectius de bones pràctiques i de millora del medi ambient, en àmbits com la gestió de l’aigua, l’estalvi de recursos energètics o la gestió dels residus, entre altres. L’alcalde, Pere Maluquer afirma que “aquest reconeixement serà molt més que una altra marca de nova qualitat, ja que també garantirà una col·laboració genuïna entre l’empresa i l’espai protegit i les institucions que el conformem per avançar en el desenvolupament del turisme sostenible‎.”

El Parc Natural de Cap de Creus, com a titular de l’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible al Cap de Creus (CETS), i com a líder del procés de redacció de l’Estratègia i Programa d’Actuacions pel període 2020-2024, ha demanat a tots els agents públics i privats de l’àmbit CETS Cap de Creus implicats, que s’adhereixin a la signatura de compromís per a la seva correcta implantació, procés que cal dur a terme durant els pròxims anys.

En aquest sentit, Pau ha “reafirmat el nostre compromís” a través de l’aprovació unànime de l’acord amb la CETS al Cap de Creus. Des del consistori també s’anima a les empreses turístiques del territori a sol·licitar l’afiliació voluntària, “juntament amb el nostre compromís hem d’involucrar aquelles empreses que cada vegada s’esforcen per fer sostenible la seva activitat i col·laborar amb els gestors de l’espai”.

 

CETS al Cap de Creus 2020-2024

Des de 2018 el territori de Cap de Creus, és a dir, els vuit municipis que aporten territori a l’espai natural protegit del Parc Natural de Cap de Creus, s’ha dut a terme el procés participatiu i de treball que ha permès obtenir el reconeixement per part de la Federació Europarc com a espai que treballa per al turisme sostenible.
El projecte, liderat pel Parc Natural de Cap de Creus amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i amb la col·laboració de les entitats del territori, s’ha concretat amb l’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible al Cap de Creus pel període 2020-2024 on s’han definit un total de 38 actuacions estructurades en les següents línies estratègiques:

  1. Prevenir que l’afluència de visitants per gaudir del patrimoni natural i cultural del Cap de Creus (àmbit terrestre i marí) vagi en detriment dels seus valors i activitats.
  2. Implicar al sector turístic públic i privat en la conservació del patrimoni i els valors del Parc Natural de Cap de Creus.
  3. Estructurar accions i sistemes de gestió municipal que vinculin els municipis entre ells i amb els valors del Parc Natural de Cap de Creus.
  4. Revisar, coordinar, harmonitzar i qualificar la informació del Cap de Creus que es transmet a visitants.
  5. Gestió de la Carta Europea de Turisme Sostenible com a metodologia de treball.