L’1 de maig es publica el padró provisional dels vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2

La Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l’impost i no les incrementarà tal com estava previst per llei en l’exercici 2021.

 

 

A partir de l’1 de maig, l’Agència Tributària de Catalunya publicarà el padró provisional de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2, que el Govern català va implantar l’any passat.

Com a mesura de suport a la ciutadania, i davant l’actual conjuntura econòmica, la Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l’impost i no les incrementarà tal com estava previst per llei en l’exercici que s’ha de liquidar enguany, corresponent al 2021.

 

L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni (CO2) dels vehicles de tracció mecànica és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, l’objecte del qual és gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

 

D’acord amb l’article 44 de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, l’exercici 2021 es preveia una baixada del llindar d’emissions a partir del qual s’hauria d’aplicar l’impost. En concret, estava previst passar de 120 g/km a 95 g/km en el cas dels turismes i les motocicletes, i de 160 g/km a 140 g/km en el cas de les furgonetes, la qual cosa es traduïa en un increment de la quota. A més, també s’incrementaven els tipus de gravamen marginals corresponents a cada tram de base liquidable.

Ara, el nou Decret llei 4/2022, de 5 d’abril, de mesures urgents en l’àmbit tributari i financer, recentment aprovat, estableix que les tarifes de l’exercici 2020 (que es va liquidar el 2021), es mantinguin per a l’exercici actual, meritat en data 31 de desembre del 2021 i que es liquidarà entre l’1 i el 20 de novembre d’enguany.

Fins a la publicació del padró provisional l’1 de maig, i amb l’objectiu de facilitar el càlcul del cost de l’impost, l’Agència ha posat a disposició dels contribuents un simulador que permet obtenir informació sobre l’import anual que correspon pagar segons les emissions oficials que emet el vehicle.

Per a la majoria de vehicles, la informació de les emissions de CO2 apareix a la fitxa tècnica (aquesta dada figura a l’apartat “V.7” en el cas de les fitxes emeses a partir del novembre del 2015).

Ja es pot consultar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya, la informació i les preguntes freqüents sobre l’impost. Podeu consultar, també, el calendari previst.

 

diptic_CO2_2022_DEF

 

 

 

Per més informació: impostco2.gencat.cat