L’àrea de poda dels Olivars es renova

L’àrea de restes de poda ubicada a l’entrada dels Olivars s’ha restaurat totalment.  Ara, l’espai disposa d’una entrada molt més àmplia i sense esglaó d’entrada, cosa que permet entrar còmodament els remolcs i abocar a la part més interior. D’aquesta manera s’evita que les restes es dipositin a l’entrada i es pugui optimitzar tot l’espai disponible.
D’altra banda, s’han reforçat els laterals. Uns taulons amb un gruix considerable i amb una gran resistència substitueixen els llistons de fusta anteriors que es doblegaven amb facilitat.
Per últim, s’han incorporat uns suports de ferro i ancorats amb ciment al sòl, on s’hi encaixen els taulons, fet que confereix a l’estructura una gran solidesa i resistència als cops.