L’escola de Pau genera la seva pròpia energia amb plaques solars

L’Ajuntament de Pau ha instal·lat, a la teulada de l’escola, nous mòduls solars fotovoltaics per generar energia destinada al consum de l’edifici.

En aquest tipus d’instal·lació, anomenada d’autoconsum, l’electricitat generada s’utilitza per al consum del mateix punt on es produeix i l’energia sobrant la injecta a la xarxa elèctrica. La reducció dels costos de les instal·lacions fotovoltaiques en els darrers anys permet considerar aquest tipus d’actuació com una mesura d’estalvi energètic viable econòmicament i ambientalment.

L’alcalde, Pere Maluquer, destaca que l’actuació “està en línia amb l’objectiu d’avançar en la transició energètica”. A més, la instal·lació de plaques a l’escola és interessant, ja que “tenen un consum energètic molt similar a la producció solar i, això dona lloc a un molt bon percentatge d’aprofitament de l’energia solar en el moment que es produeix”.

El centre educatiu del municipi és el primer dels cinc equipaments municipals on el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) proposa la instal·lació de plaques solars. Amb aquesta actuació es preveu estalviar 5,35 tn de CO2 l’any mitjançant 30 mòduls fotovoltaics de 410 W de potència pic. La posada en funcionament de la instal·lació fotovoltaica preveu generar un total de 16.657 kWh/any, que representa el 53% del consum mitjà total de l’equipament (31.462 kWh/any). El cost de l’adjudicació de l’actuació a l’escola ha sigut de 13.275 euros (+IVA) , i s’ha rebut una subvenció de la Diputació de Girona de 10.109,40 euros.

Aquest és un primer pas cap a la creació d’una xarxa energètica local de la qual els veïns se’n puguin beneficiar. L’objectiu, doncs, és implicar la població, començant des de l’escola, a assumir un paper més actiu en tot allò que té a veure amb l’energia i passar de ser simples consumidors de recursos energètics a tenir coneixement i cura de les fonts de producció energètica.