LICITACIÓ concessió ús privatiu del bar del Centre Cívic de Pau

OBERTA LICITACIÓ per adjudicar la concessió administrativa per a l’ús privatiu del domini públic de l’espai destinat a bar del Centre Cívic de Pau.

Data límit de presentació: 27 de març de 2020, a les 14 h.

Plec clàusules administratives (PCAP)

Anunci licitació