Missatge de l’Alcalde Pere Maluquer als veïns/es de Pau.

 

Es suspenen fins nou avís els terminis de cobrament dels següents impostos i taxes:

  •  Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
  • Taxa cementiri, taxa escombraries, taxa residus jardineria i taxa clavegueram.

 

Es suspenen els  terminis administratius

El  Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (coronavirus), en la Disposició Addicional Tercera estableix que es suspenen i interrompen els terminis per a la tramitació  dels procediments administratius, i que el còmput es restablirà quan perdi vigència l’esmentat Reial Decret, el dia 29 de març de 2020, o la seva pròrroga si es produeix.

 

Recorda que aturar el virus es responsabilitat de tothom. Queda’t a casa.