MODIFICACIÓ CALENDARI DE COBRANÇA EN PERÍODE VOLUNTARI PER A L’EXERCICI 2020