NOTA INFORMATIVA

L’Ajuntament de Pau reorganitza el cartipàs municipal després de la dissolució de mutu acord del pacte de govern entre Junts per Pau i Pau hi Guanya.

Els tres representants de Junts per Pau (JxP-Junts) assumeixen la totalitat de les àrees i delegacions.

L’Ajuntament de Pau ha reestructurat el cartipàs municipal després de la dissolució del pacte entre JxP-Junts i Pau hi Guanya (PhG). El consistori ha mantingut l’estructura organitzativa actual redistribuint les atribucions que estaven en mans del regidor integrant del grup PhG entre els regidors i regidora de JxPau-Junts.


Pere Maluquer, alcaldia

– Governació
– Relacions Institucionals
– Planejament i Gestió Urbanística
– Medi Ambient
– Protecció Civil i Seguretat ciutadana


Iolanda Meneses, 1a tinenta d’alcalde

Àrea de serveis a les persones
– Acció social
– Infància i joventut
– Gent gran
– Educació
– Cultura
– Sanitat i salut pública
– Lleure
– Esports
– Participació
– Hisenda
– Recaptació


Jordi Pavon, 2n tinent d’alcalde

Àrea de serveis al territori i promoció econòmica
– Disciplina urbanística
– Llicències i comunicacions d’obres
– Patrimoni municipal i gestió del centre cívic
– Conservació de camins
– Manteniment i ocupació de les vies públiques
– Dinamització Econòmica
– Ocupació i oficis
– Mercats, fires i festes
– Comerç i empresa
– Agricultura i ramaderia.
– Turisme