Puntuacions finals de la qualificació dels mèrits del concurs per la plaça d’agutzil

Havent realitzat el procés de puntuació dels mèrits del concurs per la plaça d’agutzil-peó de la brigada municipal de l’Ajuntament de Pau, s’ha penjat a l’e-taulell la relació de puntuacions finals.

Els resultats són els següents:

 

Per a veure’ns els detalls:

E-Taulell