Reconstrucció de l’escullera del rec de les Mornaues

S’han donat per finalitzats els treballs efectuats per refer l’escullera del rec de les Mornaues, en el seu encreuament amb el carrer Mestral, al barri dels Olivars.

L’empresa Movimientos de Tierras de la Calle, SLU. ha realitzat la reconstrucció d’aquest mur, segons les indicacions de personal tècnic de l’Ajuntament, per un import total de 16.244,25 euros.