e-FACT: Facturació electrònica

Aquest és el codi DIR3 i el NIF que heu de fer servir per a les factures electròniques (e-FACT) de
l´Ajuntament de Pau:

CODI DIR3: L01171289

NIF:P1713600C

Per accedir a l´e-Fact clica el següent enllaç:

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=481