Promocions variables

Poum

9 març 2021
El Ple de l’Ajuntament de Pau, en sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2021, va aprovar el Programa de participació ciutadana per a